• foto 3

Welkom

Welkom op de website van Seniorenraad Baarn

07
september
2017

verslag bijeenkomst 6 september 2017

Elke maand vergadert de Seniorenraad. De maatschappelijke belangen van de Baarnse senioren worden daar besproken. Veel ouderen maken gebruik van zorg. Huishoudelijke zorg vraagt u aan bij de gemeente, verpleegkundige zorg bij uw ziektekostenverzekering en een thuiszorg organisatie en als het thuis niet meer gaat kunt u - na indicatiestelling - kiezen voor een verzorgings-/verpleeghuis. Dit wordt bekostigd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De Seniorenraad nodigde ditmaal Emma Beaujon uit, directeur van Lyvore.
Lyvore is de koepel waaronder Santvoorde, St Elisabeth, Noorderhof en Wiekslag 3 vallen. Mevrouw Beaujon werd bevraagd over wachtlijsten, procedures en veiligheid. Vooral over de sluiting van de receptie in Santvoorde en ontbreken van een aanspreekpunt werd zorg uitgesproken. Ook hier liggen bezuinigingen aan ten grondslag. Het extra geld dat door de regering in de zorg is gestoken gaat vooral naar de nieuwe technologie om bijv. mensen te monitoren in hun kamer. Daarnaast wordt veel gewerkt met vrijwilligers. Nemen die geen arbeidsplaatsen in? Nieuw is dat er in Santvoorde woonruimte beschikbaar gesteld voor studenten die zichzelf beschikbaar stellen om hand en spandiensten te verlenen. De Seniorenraad blijft de gang van zaken rond zorgcentra kritisch volgen en adviseert zo nodig het gemeentebestuur.

De Seniorenraad is enthousiast over het onderzoek van de rekenkamer naar de invoering van de WMO. Het moge duidelijk zijn dat de gemeenteraad amper weet wat er zich afspeelt op de ‘zorgvloer’. ‘Waardig ouder worden’ zou meer centraal moeten staan.

De vergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar. Steeds vaker weten burgers de raad te vinden. Insprekers meldden opnieuw een aantal pijnpunten waar Baarn kennelijk geen oplossing voor heeft: moeilijk begaanbare trottoirs door geparkeerde auto’s, het fietsen en het hardrijden door scootmobiels in de Laanstraat.

De volgende vergadering van de Seniorenraad is woensdag 18 oktober.

Joomla templates by a4joomla