• foto 3

Welkom

Welkom op de website van Seniorenraad Baarn

29
november
2016

Kort verslag openbare vergadering Seniorenraad Baarn

Verslag van de Openbare vergadering van 23 november 2016

Het was een goede en druk bezochte vergadering waar veel onderwerpen ter sprake kwamen.

De heer Ad van Wanroij, beleidsmedewerker Verkeer van de Gemeente Baarn, heeft ons een goede uitleg gegeven over het beleid van de gemeente wat betreft de verkeersperikelen. We kwamen veel van hem te weten zoals  een bomenbeleidsplan.  Hetgeen inhoudt dat bomen meer ruimte krijgen voor hun leefbaarheid. Er wordt gekeken waar de nieuwe boom wordt geplant en of er voldoende ruimte is om hem te kunnen passeren door mensen met een beperking. Met de renovatie van wegen wordt er nu ook rekening gehouden met de afvoer van het regenwater. Sommige stoepen zijn heel hoog of lopen schuin af. Dit is civiel technisch niet te voorkomen. De stoep aan andere kant van de straat is dan wel recht. Dit heeft met duurzaam veilig te maken. Wat betreft de snelheidscontroles: er is nog één camera op de Drakenburgerweg. De snelheidsscanners (smileys) zijn verplaatsbaar. Zij registreren de snelheid die gereden wordt. Het resultaat kan uitgelezen worden. Het blijkt dat 85% van de mensen niet te hard rijdt. In tegenstelling tot de 30 km zones: hier rijdt men gemiddeld 40 km/uur. De meeste wegen in Baarn zijn 30 km zone. Alleen voor doorgaande wegen geldt een snelheid van 50 km/uur. Het parkeerterrein van Greenfields blijft nog een probleem. Er is slecht te communiceren met de persoon die dit behandelt bij de Shell. Eén van de leden van de stichting Seniorenraad is deelnemer van de Verkeersadviescommissie van de gemeente Baarn. Mocht u iets willen aandragen wat betreft het verkeer dan kunt contact opnemen met ons secretariaat.

Wat verder ter tafel kwam: De bereikbaarheid van het loket Wonen Zorg en Welzijn van de gemeente Baarn blijft een probleem. Wanneer komt hier eens verandering in. Het is een zeer belangrijk loket. Ook de telefonische bereikbaarheid van de Stichting Welzijn blijkt een probleem te zijn.

De volgende vergadering is in het nieuwe jaar op 11 januari 2017.

We wensen u een goede en veilige tijd toe!

Joomla templates by a4joomla