• foto 3

Welkom

Welkom op de website van Seniorenraad Baarn

23
oktober
2017

verslag bijeenkomst 18 oktober 2017

Nieuws vanuit de Seniorenraad

Op de bijeenkomst van 18 oktober 2017 was Veiligheid voor Senioren in Baarn het leidende thema.

Burgemeester Röell heeft dit onderwerp in zijn portefeuille. Hij vertelde ons dat Baarn relatief veilig is. Er zijn wel irritaties in het dorp wat betreft het (dubbel) parkeren van auto’s, fietsers die buiten de toegestane tijd door de Laanstraat fietsen, scootmobielers die hier te hard rijden. De BOA’s hebben slechts een beperkte bevoegdheid tot het uitdelen van bekeuringen. Dit is bij de wet geregeld. Oorspronkelijk waren dit mensen om toezicht te houden, maar in de loop der tijd zijn de taken uitgebreid maar de bevoegdheden niet. Dit is voor hen frustrerend.

Voor elke wijk is een eigen wijkagent beschikbaar. Vermeld werd dat de criminaliteitscijfers zijn gedaald. Het aantal woninginbraakpogingen is toegenomen waarbij het tot ongeveer de helft van de gevallen ging om geslaagde inbraken. Het blijft lastig inbrekers te pakken; vooral de lokale inbrekers kennen heel goed de vluchtwegen. De burgemeester stipte aan dat ook de bewoners hierin hun verantwoordelijkheid hebben: denk aan goed hang- en sluitwerk, verlichting, ramen sluiten bij afwezigheid. Hij drukte ons op het hart om toch vooral aangifte te doen in geval van criminaliteit; dit is van belang voor een juist beeld. Ook in andere gevallen wordt verzocht op melding te doen bij de gemeente. De jongerenoverlast wordt opgepakt door welzijnwerkers. Dit werkt goed.

Ten aanzien van de brandweer wordt er hard gewerkt aan het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers.

De heer Röell concludeerde dat ‘we met elkaar de veiligheid creëren en dat ieder daarin zijn of haar rol moet nemen. Samen maken we Baarn steeds veiliger’. Zaterdag, 28 oktober is er Veiligheidsmarkt van 11 tot 15 uur. Er zijn diverse activiteiten welke met brand en veiligheid te maken hebben.

De volgende vergadering is op 29 november 2017, 10.00 uur in de Leuning.


Joomla templates by a4joomla